CHICAGO, IL – (December 3, 2013) – Invenergy Wind LLC (“Invenergy”) and Polish renewable energy developer Enerco Sp. z o.o. Sp. k. (“Enerco”) announced today the completion of project financing for the 24 MW Porzecze wind project (“Porzecze”, also known as Pekanino), which currently is under construction in northwest Poland.

Located approximately 280 miles northwest of Warsaw, Porzecze is sited in the Village of Porzecze, in the Darłowo Municipality of Sławno County. The project features 16 GE 1.5 MW turbines and is scheduled to begin commercial operations early next year. Power produced at the project will be sold under a long-term power purchase agreement. Rabobank acted as the Mandated Lead Arranger and Administrative Agent for the project financing.

“We are very pleased to work with Rabobank on expanding our portfolio of wind projects in Poland,” said Jim Murphy, Chief Financial Officer and Chief Operating Officer of Invenergy. “This project represents the latest milestone of almost a decade of collaboration between Invenergy and Enerco.”

“Together, these wind projects are generating a significant amount of power in Poland, contributing to Europe’s efforts to meet its renewable energy goals,” said Tomasz Podgajniak, Enerco’s President. “Enerco and Invenergy will continue to explore development opportunities and help Poland increasingly diversify its power generation mix.”

Invenergy and Enerco also co-own eight operational wind farms in northern Poland, with a total capacity of 227.5 MW. In addition, the companies are initiating construction of a tenth Polish wind project, a 48.5 MW facility scheduled for completion in 2014.

The wind farms contribute to the area’s economy by providing jobs and tax revenue to local governments. In addition, the renewable power generation helps Poland in reaching its 15% binding renewables target for 2020, as set forth in the 2009 European Union (“EU”) climate and energy package.

About Invenergy

Invenergy and its affiliated companies develop, own and operate large-scale renewable and other clean energy generation facilities in North America and Europe. North America’s largest independent wind power generation company, Invenergy is committed to clean power alternatives and continued innovation in electricity generation. The company’s home office is located in Chicago and it has regional development offices throughout the United States and in Canada and Europe.

Invenergy has developed approximately 8,000 MW of clean energy projects that are in operation, in construction, or under contract, including 63 wind, solar, and natural gas power facilities. For more information, please visit www.invenergyllc.com.

About Enerco

Enerco and its affiliated companies have been developing renewable energy projects in Poland since 2000 with their first project, the 20 MW Cisowo wind farm. Its management team is recognized as one of the top entrepreneurial teams in the country, with demonstrate and proven experience in critical areas of development, financing, construction, and operation of such projects. In addition to wind energy development, Enerco is active in the development of large scale biogas projects throughout Poland. For more information, please visit http://www.enerco.pl.

Contact: Alissa Krinsky, Invenergy Director of Communications 312-582-1554 akrinsky@invenergyllc.com 


Invenergy i Enerco ogłaszają domknięcie finansowania projektów energetyki wiatrowej w Polsce 

CHICAGO, ILLINOIS – (03.12.2013) – Invenergy Wind LLC („Invenergy”) i Enerco Sp. z o.o. Sp. k. („Enerco”), polska spółka z branży projektów inwestycyjnych w dziedzinie energii odnawialnej, ogłosiły w dniu dzisiejszym zakończenie procesu finansowania projektu wiatrowego Porzecze (znanego również jako Pękanino) o mocy 24 MW, położonego w północno‐zachodniej Polsce i będącego obecnie na etapie budowy.

Projekt ten, położony około 450 km na północny zachód od Warszawy, zlokalizowany jest w miejscowości Porzecze, w gminie Darłowo, w powiacie sławieńskim. W skład powyższego projektu wchodzi 16 turbin wiatrowych GE o mocy 1.5 MW każda. Rozpoczęcie eksploatacji planowane jest na początek przyszłego roku. Energia elektryczna wytwarzana przez farmę wiatrową sprzedawana będzie na podstawie długoterminowej umowy sprzedaży energii elektrycznej. Kredyt inwestycyjny został udzielony przez, który pełni także funkcję Agenta.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Rabobankiem w zakresie rozszerzenia naszego portfela projektów wiatrowych w Polsce” ‐ powiedział Jim Murphy, dyrektor finansowy i dyrektor operacyjny firmy Invenergy. „Projekt ten stanowi kolejny kamień milowy niemal dziesięcioletniej współpracy Invenergy i Enerco".

„Wszystkie te projekty razem generują znaczącą ilość energii, która pozwoli zrealizować unijne cele dotyczące udziału energii ze źródeł odnawialnych” ‐ powiedział Tomasz Podgajniak, prezes Zarządu Enerco. "Enerco i Invenergy, będą nadal analizować możliwości rozwoju i pomogą Polsce zdywersyfikować mix energetyczny.”

Invenergy i Enerco są również współwłaścicielami ośmiu innych parków wiatrowych zlokalizowanych na północy Polski, o łącznej mocy 227.5 MW. Ponadto spółki współpracują przy realizacji dziesiątego projektu wiatrowego na terenie Polski o mocy 48.5 MW, który ma zostać ukończony w 2014 r.

Parki wiatrowe przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu, zapewniając miejsca pracy i przychody podatkowe na rzecz samorządów lokalnych. Ponadto, wytwarzana przez farmy wiatrowe energia pomoże Polsce w osiągnięciu obowiązującego 15‐procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii brutto do roku 2020, przewidzianego w pakiecie energetyczno‐ klimatycznym UE z 2009 r.

Invenergy

Invenergy i jej spółki stowarzyszone zajmują się realizacją, są właścicielami oraz prowadzą eksploatację dużych projektów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych i innych czystych źródeł energii na terenie Ameryki Północnej i w Europie. Będąc największym niezależnym producentem energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych w Ameryce Północnej, Invenergy zainteresowana jest projektami alternatywnymi czystej energii oraz ciągłą innowacyjnością w dziedzinie produkcji energii elektrycznej. Siedziba Invenergy znajduje się w Chicago, natomiast biura regionalne zlokalizowane są na terenie całych Stanów Zjednoczonych, Kanady i Europy.

Invenergy eksploatuje, realizuje lub dzierżawi projekty wytwarzające energię o mocy ponad 8.000 MW, w tym 63 projekty wytwarzające energię z wiatru, słońca oraz źródeł , termalnych. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.invenergyllc.com.

Enerco

Enerco wraz ze spółkami stowarzyszonymi realizuje w Polsce projekty energii ze źródeł odnawialnych od 2000 r., a pierwszym projektem spółki była farma wiatrowa Cisowo o mocy 20 MW. Kierownictwo spółki cieszy się opinią jednego z najlepszych zespołów w kraju, posiadając udokumentowane doświadczenie w najbardziej istotnych obszarach realizacji, finansowania, prowadzenia budowy i eksploatacji projektów tego rodzaju. Oprócz realizacji projektów energetyki wiatrowej, Enerco aktywnie uczestniczy w

realizacji dużych projektów biogazowych na terenie całej Polski. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.enerco.pl.

Kontakt: Alissa Krinsky Dyrektor Działu Komunikacji 312‐582‐1554 akrinsky@invenergyllc.com